65ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2016

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 63ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 20 μέλη του και 114 πουλιά. Ονοματεπώνυμο Πουλιά Αντωνίου Διονύσιος 4 Αντωνόπουλος Γεώργιος 2 Γκιντέρσος Κωνσταντίνος 2 Διαμαντόπουλος Τριαντάφυλλος 13 Κεραμυδάς Γεώργιος 13 Κοσμής Κωνσταντίνος 14 Κρυσταλίδης Ζαφείρειος 5 Μαρτίκας Γεώργιος 2 Μιχαηλίδης Κυριάκος 1 Μιχαηλίδης Χαράλαμπος 1 Νόλας Γεώργιος 4 Νούσιας Στέφανος 3 Παναγιωτίδης Αναστάσιος 3 Παπαδ...
Περισσότερα...