Π.Ο.Ο

ΠΟΟ - FPO
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας ιδρύθηκε με την υπ.αριθμ 5904/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-7-1996 και έχει έδρα την Αθήνα. Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι σύλλογοι : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΟΦΙΛΩΝ HARZER και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ. Τα αρχικά γράμματα της Ομοσπονδίας στην ελληνική γραφή είναι Π.Ο.Ο και στη ξένη γραφή F.P.O ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι: Η μελέτη, διαχείριση, ανάπτυξη, βελ...
Περισσότερα...