Μέλη συλλόγου έτους 2008

Μέλη συλλόγου έτους 2008

Μέλη συλλόγου έτους 2008 (70)

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μέλη του ΣΦΩΠ με αλφαβητική σειρά

ΟΜΕ Κωδικός Ονοματεπώνυμο
3543 V64 Skoti Paolo
3502 V27 Αντωνόπουλος Γεώργιος
3769 V51 Βαρδαξής Εμμανουήλ
3539 V59 Γαλανίδης Γεώργιος
3517 V23 Γεωργιάδης Άγγελος
3762 V60 Γεωργίου Κυριάκος
3522 V34 Γιαβάσης Κυριάκος
3527 V39 Γιάγκος Ιωάννης
3523 V35 Γιαννάκης Κωνσταντίνος
3538 V58 Γιαννουλάτος Νικόλαος
3735 V37 Γκασδάρης Δημήτριος
3521 V32 Γκουγκουλιάνας Νικόλαος
3529 V43 Δημακόπουλος Τιμολέων
3553 V68 Δημητριάδης Γεώργιος
3516 V22 Δούμας Θωμάς
3512 V11 Ευθυμιάδης Στυλιανός
3767 V54 Θεοδωρογιάννης Θωμάς
3530 V45 Θεοχαροπούλου Μερόπη
3549 V79 Θυμιόπουλος Ματθαίος
3760 V41 Ιωαννίδης Γεώργιος
3520 V31 Καλίτσης Θεόδωρος
3511 V8 Καραγκούνης Νικόλαος
3528 V40 Κάρτας Νικόλαος
3524 V24 Κάτου Κωνσταντίνος
3545 V66 Κεντέρογλου Γεώργιος
3546 V67 Κεντέρογλου Ιωάννης
3547 V88 Κεντέρογλου Λεωνίδας
3526 V38 Κεχαγιάς Γρηγόριος
3734 V44 Κόκκινος Παναγιώτης
3535 V55 Κυργιάννης Γεώργιος
3507 V4 Κυριαζόπουλος Αντώνιος
3537 V57 Κωνσταντινίδης Βασίλειος
3542 V63 Μαλακόπουλος Στυλιανός
3739 V17 Μανωλίδης Κωνσταντίνος
3519 V29 Μάντσιος Αντώνιος
3740 V13 Μαργαριτίδης Δημήτριος
3501 V1 Μαρτίκας Γεώργιος
3540 V61 Μουρατίδης Γεώργιος
3503 V3 Μούρνος Δημήτριος
3768 V76 Μώκας Σπυρίδων
3757 V78 Νάνος Παναγιώτης
3732 V49 Νοτόπουλος Θωμάς
3533 V48 Ντουτσέκος Γεώργιος
3763 V69 Ξάϊδος Δημήτριος
3505 V33 Παπαδάκης Κωνσταντίνος
3515 V20 Παπαδόπουλος Ιορδάνης
3741 V12 Παπαϊωάννου Γρηγόριος
3999 V100 Παπακωνσταντίνου Κυριάκος
3543 V64 Παπανικολάου Γεώργιος
3737 V21 Πολυζογόπουλος Θωμάς
3738 V19 Πολυζωϊδης Γεώργιος
3525 V36 Πολυμενάκος Τηλέμαχος
3508 V7 Πολυμέρης Ευστάθιος
3514 V18 Πουλιόπουλος Πασχάλης
3736 V25 Ρουσάκης Νικόλαος
3733 V47 Σανόπουλος Νικόλαος
3764 V71 Σπέρτος Μιχαήλ
3761 V42 Σταυρίδης Στέφανος
3510 V47 Σφήκας Νικόλαος
3534 V53 Τριανταφύλλου Γεώργιος
3531 V46 Τσιαμήτρος Απόστολος
3548 V74 Τσιαμήτρος Νικόλαος
3536 V56 Τσολαρίδης Λάζαρος
3888 V77 Φλώρος Ελευθέριος
3765 V72 Φωτίου Φώτιος
3518 V26 Χατζόγλου Ευστράτιος
3513 V75 Χατζοπούλου Παναγιώτα
3766 V73 Ψαριώτης Κωνσταντίνος
3541 V62 Ψιψίκας Θωμάς