Μητρώο μελών ΣΦΩΠ

Μαύρο λογότυπο

Μητρώο μελών ΣΦΩΠ

Στο Σύλλογο Φίλων Ωδικών Πτηνών (ΣΦΩΠ) τηρείται το Μητρώο μελών ΣΦΩΠ, στο οποίο υποχρεωτικά καταχωρούνται με ένα μοναδικό 4ψήφιο αριθμό συλλογικού Μητρώου τα τακτικά μέλη του συλλόγου.

Ο αριθμός Μητρώου μέλους είναι σταθερός και αμετάβλητος.

Μέσω του Μητρώου μέλους καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του ΣΦΩΠ, οι συμμετοχές κάθε τακτικού μέλους στους Τοπικούς διαγωνισμούς, στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM και προσωπικά στοιχεία του μέλους ανα έτος (κωδικός δακτυλιδιού, σύλλογος που ανήκει, αριθμός και διάμετρος δακτυλιδιών). Ετσι ο ΣΦΩΠ μπορεί να εκδώσει διάφορες αναφορές, στατιστικά στοιχεία.

Ο ΣΦΩΠ απο την 13η Δεκεμβρίου 2019, αποχώρησησε απο την ΕΟΟ και απο την 15η Δεκεμβρίου 2019 ανήκει στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας – ΠΟΟ. Ο ΣΦΩΠ είχε στα δακτυλίδια του το κωδικό ΕΟΟ-V μέχρι και το 2019 και κάθε μέλος του είχε ενα νούμερο που συνόδευε αυτό το κωδικό. Το νούμερο αυτό μπορεί να μεταβληθεί. Απο το 2020 τα δακτυλίδια του ΣΦΩΠ φέρουν το κωδικό FPO-VR