Πίνακας διασταυρώσεων πουλιών

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το διαμέτρημα των απογόνων ανάλογα με τα διαμετρήματα των γονέων.

Πίνακας διασταύρωσης πτηνών

(Επισκέψεις 15 , Σήμερα 1 )