Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

ΕΜΑ
Ο ΣΦΩΠ ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του, οτι κατέθεσε αίτηση εγγραφής του συλλόγου στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, εκπληρώνοντας έτσι παλαιότερη απόφαση του, για εθελοντική αιμοδοσία. Τι είναι το ΕΜΑ; Το ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Αποσκοπεί στ...
Περισσότερα...