Πρόσκληση κριτή ΕτΚ

Αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε, οτι το μέλος μας, Διεθνής κριτής μέλος της ΕτΚ της ΕΟΟ κος Σπύρος Καλαμαράς στη Κατηγορία χρώματος, προσεκλήθει στο Παγκόσμιο της Αλμερία!!! Είναι η πρώτη κλήση Έλληνα κριτή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Απομένει η θετική απάντηση απο πλευράς Ελλάδος στη πρόσκληση, μέχρι τη 15η Οκτωβρίου 2016. Η κρίση θα πραγματοποιηθεί 17 και 18 Ιανουαρίου 2017 με το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης, tablet.  
More

COM Hellas

Η Ελλάδα έγινε αποδεκτή το 1991 από τη Παγκόσμια Ορνιθολογική Ομοσπονδία (Confederation Ornithologique Mondiale - COM). Την 14η Σεπτεμβρίου 1998, οι σύλλογοι της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας Ε.Ο.Ο,  ίδρυσαν όργανο θεσμικό με την επωνυμία COM Hellas, βασιζόμενο στο καταστατικό της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (Confederation Ornithologique Mondiale - COM). Η COM Hellas γνωστοποίησε τη σύστασή της στη Διοικούσα Επιτροπή της COM, την 15η Σεπτεμβρίου 1998. Από τη COM αναγνωρίστηκ...
More