58ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2009

Ο ΣΦΩΠ δήλωσε στο 58ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 3 μέλη του και 7 πουλιά. Ονοματεπώνυμο Πουλιά Μαρτίκας Γεώργιος 1 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 5 Τσουρπής Μιχαήλ 1
Περισσότερα...

57ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2008

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 57ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 5 μέλη του και 22 πουλιά. Ονοματεπώνυμο Πουλιά Κάρτας Νικόλαος 6 Μαρτίκας Γεώργιος 3 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 4 Σφήκας Νικόλας 5 Χατζοπούλου Παναγιώτα 4
Περισσότερα...