62ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2013

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 62ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 12 μέλη του και 61 πουλιά. Ονοματεπώνυμο Πουλιά Αντωνόπουλος Γεώργιος 5 Καλογερόπουλος Παναγιώτης 5 Κοσμής Κωνσταντίνος 15 Μαρτίκας Γεώργιος 7 Μπουρδάνος Γρηγόριος 5 Νόλας Γεώργιος 5 Παναγιωτίδης Αναστάσιος 5 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 1 Παπακωνσταντίνου Κυριάκος 1 Παπανικολάου Γεώργιος 1 Πιτσικόπουλος Αντώνιος 7 Τσουρπής Μιχαήλ 4
Περισσότερα...

2ο Μεσογειακό COM 2013

Το 2ο Μεσογειακό COM 2013 στη Λαμία, δεν πραγματοποιήθηκε κατόπιν και σύμφωνης γνώμης της COM λόγω περιορισμών που ετέθησαν απο τη Κτηνιατρική Υπηρεσία Φθιώτιδας, σχετικά με τον αριθμό (5) των συμμετεχόντων πουλιών ανά εκθέτη.
Περισσότερα...