Διοικητικό Συμβούλιο ΣΦΩΠ 2019

Δοικητικό Συμβούλιο ΣΦΩΠ 2019

Κατά τη διάρκεια της Γενικής συνέλευσης του ΣΦΩΠ, στη Βέροια στο Veritas Boutique Art Hotel, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 εξελέγη το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Μαρτίκας Γεώργιος

  Πρόεδρος ΣΦΩΠ

  Μαρτίκας Γεώργιος
 • Μπετουλιανος Απόστολος

  Αντιπρόεδρος ΣΦΩΠ

 • Αντωνόπουλος Γεώργιος

  Ταμίας ΣΦΩΠ

 • Παπαδάκης Κωνσταντίνος

  Γραμματέας ΣΦΩΠ

 • Σκουλαριώτης Γεώργιος

  Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΣΦΩΠ

 • Τσακαλίδης Γεώργιος

  Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΣΦΩΠ

 • Μιχαηλίδης Κυριάκος

  Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΣΦΩΠ

(Επισκέψεις 261 , Σήμερα 1 )