Αίτηση έκδοσης καρτέλας ιστορικού

Με το μήνυμα αυτό, αιτούμαι την απόκτηση του ιστορικού συμμετοχής μου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ καθώς και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM.

(Επισκέψεις 62 , Σήμερα 1 )