Αίτηση εγγραφής στο ΣΦΩΠ

Με τη κατάθεση της παρούσας, και αφού διάβασα και αποδέχτηκα το καταστατικό του Συλλόγου Φίλων Ωδικών Πτηνών – ΣΦΩΠ, αιτούμαι την εγγραφή στη δύναμη του συλλόγου.

Για το σκοπό αυτό καταθέτω ταυτόχρονα με τη παρούσα και τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από το καταστατικό του ΣΦΩΠ και συγκεκριμένα:

  • Το ποσό συνδρομής τρέχοντος έτους
  • Αντίγραφο ταυτότητας
(Επισκέψεις 186 , Σήμερα 1 )