Παραγγελία δακτυλιδιών έτους 2020

Με τη κατάθεση της παρούσας δήλωσης, παρακαλώ να προχωρήσετε στη παρακάτω παραγγελία δακτυλιδιών. Σας ενημερώνω οτι εχω προχωρήσει στη κατάθεση των χρημάτων της συγκεκριμένης παραγγελίας.

Οι ημερομηνίες των επίσημων παραγγελιών της ΕΟΟ είναι οι κάτωθι:

    • 31 Ιουλίου 2019
    • 30 Σεπτεμβρίου 2019
    • 15 Δεκεμβρίου 2019
    • 15 Φεβρουαρίου 2020
    • 31 Μαρτίου 2020

Ολοκληρώθηκαν οι παραγγελίες δακτυλιδιών για το έτος 2020. Για νέα μέλη που εγγράφονται μετά τη λήξη των παραγγελιών και χρειάζονται δακτυλίδια 2020, μπορούν να απευθυνθούν στο ταμία του ΣΦΩΠ κο Αντωνόπουλο Γιώργο ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ΣΦΩΠ να επικοινωνήσουν με το σύλλογο.

Παρακαλούμε προχωρήστε στη παραγγελία, αφού καταθέσετε τα χρήματα της παραγγελίας.

(Επισκέψεις 35 , Σήμερα 1 )