ΟΜΕ – Μητρώο ΣΦΩΠ

Ομοσπονδιακό Μητρώο Εκτροφέων (ΟΜΕ)

Στην Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) τηρείται το Ομοσπονδιακό Μητρώο Εκτροφέων (ΟΜΕ), στο οποίο υποχρεωτικά καταχωρούνται με ένα μοναδικό 4ψήφιο αριθμό Ομοσπονδιακού Μητρώου τα τακτικά μέλη των Σωματείων μελών της ΕΟΟ, μέλος της οποίας αποτελεί ο ΣΦΩΠ.

Ο Ομοσπονδιακός Αριθμός Μητρώου είναι σταθερός και αμετάβλητος.

Μέσω του ΟΜΕ καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της ΕΟΟ, οι συμμετοχές κάθε τακτικού μέλους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ απο την ίδρυσή της, στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM και προσωπικά στοιχεία του μέλους ανα έτος (κωδικός δακτυλιδιού, σύλλογος που ανήκει, αριθμός και διάμετρος δακτυλιδιών). Ετσι η ΕΟΟ μπορεί να εκδώσει διάφορες αναφορές, στατιστικά στοιχεία.

Μητρώο ΣΦΩΠ

Ο Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών έχει στα δακτυλίδια του το κωδικό ΕΟΟ-V και κάθε μέλος του έχει ενα νούμερο που συνοδεύει αυτό το κωδικό. Το νούμερο αυτό μπορεί να μεταβληθεί.

 

(Επισκέψεις 57 , Σήμερα 1 )