ΟΜΕ – Μητρώο ΣΦΩΠ

Ομοσπονδιακό Μητρώο Εκτροφέων (ΟΜΕ)

Στην Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) τηρείται το Ομοσπονδιακό Μητρώο Εκτροφέων (ΟΜΕ), στο οποίο υποχρεωτικά καταχωρούνται με ένα μοναδικό 4ψήφιο αριθμό Ομοσπονδιακού Μητρώου τα τακτικά μέλη των Σωματείων μελών της ΕΟΟ, μέλος της οποίας αποτελεί ο ΣΦΩΠ.

Ο Ομοσπονδιακός Αριθμός Μητρώου είναι σταθερός και αμετάβλητος.

Μέσω του ΟΜΕ καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της ΕΟΟ, οι συμμετοχές κάθε τακτικού μέλους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ απο την ίδρυσή της, στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM και προσωπικά στοιχεία του μέλους ανα έτος (κωδικός δακτυλιδιού, σύλλογος που ανήκει, αριθμός και διάμετρος δακτυλιδιών). Ετσι η ΕΟΟ μπορεί να εκδώσει διάφορες αναφορές, στατιστικά στοιχεία.

Ο ΣΦΩΠ απο την 13η Δεκεμβρίου 2019, αποχώρησησε απο την ΕΟΟ και apo την 15η Δεκεμβρίου 2019 ανήκει στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας – ΠΟΟ

Μητρώο ΣΦΩΠ

Ο Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών είχε στα δακτυλίδια του το κωδικό ΕΟΟ-V μέχρι και το 2019 και κάθε μέλος του είχε ενα νούμερο που συνόδευε αυτό το κωδικό. Το νούμερο αυτό μπορεί να μεταβληθεί. Απο το 2020 τα δακτυλίδια του ΣΦΩΠ φέρουν το κωδικό FPO-VR

 

(Επισκέψεις 71 , Σήμερα 1 )