Παραγγελία δακτυλιδιών έτους 2021

Με τη κατάθεση της παρούσας δήλωσης, παρακαλώ να προχωρήσετε στη παρακάτω παραγγελία δακτυλιδιών. Σας ενημερώνω ότι έχω προχωρήσει στη κατάθεση των χρημάτων της συγκεκριμένης παραγγελίας.

Οι ημερομηνίες των επίσημων παραγγελιών του ΣΦΩΠ είναι οι κάτωθι:

    • 31 Ιουλίου 2020
    • 30 Σεπτεμβρίου 2020
    • 15 Δεκεμβρίου 2020
    • 15 Φεβρουαρίου 2021
    • 31 Μαρτίου 2021

Για νέα μέλη που εγγράφονται μετά τη λήξη των παραγγελιών και χρειάζονται δακτυλίδια 2021, μπορούν να απευθυνθούν στο ταμία του ΣΦΩΠ κο Αντωνόπουλο Γιώργο ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ΣΦΩΠ να επικοινωνήσουν με το σύλλογο.

Παρακαλούμε προχωρήστε στη παραγγελία, αφού καταθέσετε τα χρήματα της παραγγελίας.

Το υποχρεωτικό δαχτυλίδωμα γίνεται με βάση τη παράγραφο 1 του άρθρου 62 και τη παράγραφο 8 του άρθρου 66 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 865/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Μαίου 2006

(Επισκέψεις 51 , Σήμερα 1 )