Καταστατικό ΣΦΩΠ

Απο το παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε το καταστατικό του ΣΦΩΠ

http://www.sfop.gr/files/katastatiko.pdf

(Επισκέψεις 23 , Σήμερα 1 )