Αποτελέσματα εκλογών ΣΦΩΠ Φεβρουάριος 2022

Αποτελέσματα εκλογών ΣΦΩΠ Φεβρουάριος 2022

Απο                ΣΦΩΠ – Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών
Προς               Μέλη ΣΦΩΠ
Θέμα               Αποτελέσματα εκλογών ΣΦΩΠ Φεβρουάριος 2022
Πρωτ.             04/20 Φεβρουαρίου 2022

Αποτελέσματα εκλογών ΣΦΩΠ Φεβρουάριος 2022

Με βάση τη ψηφοφορία στις εκλογές του ΣΦΩΠ οι υποψήφιοι στα όργανα έλαβαν τις κάτωθι ψήφους:

Διοικητικό Συμβούλιο – ΔΣ (5 μέλη)
  1. Μαρτίκας Γεώργιος του Στέργιου ψήφοι 29
  2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ψήφοι 28
  3. Αντωνόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου ψήφοι 26
  4. Σκουλαριώτης Γεώργιος του Δημητρίου ψήφοι 21
  5. Κυριαζόπουλος Εμμανουήλ του Αντωνίου ψήφοι 18
  6. Νόλας Γεώργιος του Αποστόλου ψήφοι 11
Εξελεγκτική Επιτροπή – ΕΕ (3 μέλη)
  1. Κυρικτσής Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου ψήφοι 28
  2. Καραγκούνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου ψήφοι 20
  3. Χαβατζανίδης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου ψήφοι 19

 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας
Μαρτίκας Γεώργιος                Παπαδάκης Κωνσταντίνος