Εκλογές 2022 – Εξελεγκτική Επιτροπή – ΕΕ

Εκλογές 2022 - Εξελεγκτική Επιτροπή - ΕΕ
Εκλογές 2022 – Εξελεγκτική Επιτροπή – ΕΕ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι 3μελής, έχει διετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο

Υποψήφιοι

Οι υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί μέχρι 5 ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών

[poll id=”3″]

Ψηφοφόροι

Κάθε ψηφορόρος μπορεί κατά προτίμηση του να επιλέξει μέχρι 3 υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή – ΕΕ

Διοικητικό Συμβούλιο – ΔΣ

Επιστροφή στη ψηφοφορία για το Διοικητικό Συμβούλιο