Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας ιδρύθηκε με την υπ.αριθμ 5904/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-7-1996 και έχει έδρα την Αθήνα.

Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι σύλλογοι : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΟΦΙΛΩΝ HARZER και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ.

Τα αρχικά γράμματα της Ομοσπονδίας στην ελληνική γραφή είναι Π.Ο.Ο και στη ξένη γραφή F.P.O

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

Η μελέτη, διαχείριση, ανάπτυξη, βελτίωση και προστασία της εθνικής ορνιθοπανίδας. Ειδικά η προφύλαξη των υπό εξαφάνιση ειδών.

Η διάδοση της αγάπης και της γνώσης των πουλιών και του περιβάλλοντος τους. Επίσης η διάδοση και ανάπτυξη της επιστήμης της ορνιθολογίας.

Η προώθηση και ενθάρρυνση όλων των εκδηλώσεων ορνιθολογικού χαρακτήρα.

Η επιστημονική κατάρτιση των ερασιτεχνών εκτροφέων για την τεχνική της εκτροφής και ο εμπλουτισμός των γνώσεων προς για την επιστήμη της ορνιθολογίας.

Η καταγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση με επιστημονικά κριτήρια των διαφόρων γεννών που εκτρέφονται.

Η διάδοση της τεχνικής της εκτροφής το πουλιών, που επιτρέπεται να ζουν εγκλωβισμένα ως μορφή συντροφικότητας και τρόπος ψυχαγωγίας των ανθρώπων, ιδιαίτερα μάλιστα στους νέους για την καλύτερη και μεγαλύτερη προσέγγιση τους με τη φύση και την ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης και δημιουργίας που οδηγεί στην επιδίωξή ευγενών κοινωνικών σκοπών.

Εκπροσώπηση των Σωματείων – Μελών σε διεθνής οργανισμούς και διαγωνισμούς.

Συμμετοχή ως μέλος της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (C.O.M.).

Καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, συναδέλφωσης μεταξύ των Σωματείων – Μελών της και ανάμεσα στα μέλη των Σωματείων.

Ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με ομοειδείς αλλοδαπές οργανώσεις.

Καθιέρωση των τρόπων καλής συμπεριφοράς των συναγωνιζομένων μελών των Σωματείων – Μελών της στους διαγωνισμούς και την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους.

Η Π.Ο.Ο. είναι μέλος της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Συνομοσπονδίας (C.O.M.)