RAMOA Réf. : PG2021 07

PÓVOA DE VARZIM, 15 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητοί Πρόεδροι και φίλοι

Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ήδη, ο κανονισμός CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 429/2016 θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Απριλίου 2021 (σε δύο μήνες).

Ο κανονισμός αυτός ονομάζεται «ΕΕ ΝΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ» και είναι ένα τεράστιο και πολύπλοκο έγγραφο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα με στόχο να συγκεντρώσει όλους τους κανόνες που αφορούν την υγεία των ζώων, μεταξύ των οποίων:
– η ταξινόμηση όλων των ασθενειών των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων
– η ανίχνευση και κοινοποίηση των διαφόρων ασθενειών των ζώων και των δράσεων που πρέπει να εφαρμοστούν για την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων επειγόντων μέτρων.
– την εγγραφή όλων των ζώων στην ΕΕ
– την είσοδο των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
– την κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων μεταξύ και στις χώρες μέλη της ΕΕ

Με σκοπό να αναλύσει και να ολοκληρώσει ορισμένες πτυχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε επίσης το UE Reg 688/2020, το οποίο θα τεθεί επίσης σε ισχύ στις 21 Απριλίου 2021.

Αυτοί οι δύο κανονισμοί είναι φυσικά πολύ σημαντικοί για τις χώρες μέλη της ΕΕ, αλλά είναι επίσης σημαντικοί για τις χώρες που συνήθως συμμετέχουν σε εκθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να μελετηθούν στενά από όλες τις άλλες χώρες, γιατί συνήθως οι πληροφορίες που περιέχουν είναι πολύ χρήσιμες για την επίλυση εθνικών ζητημάτων σε εθνικό επίπεδο σε όλες τις χώρες μέλη μας

Αυτοί οι δύο κανονισμοί είναι πολύ σημαντικοί για τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων μελών μας, διότι ρυθμίζουν πτυχές όπως η κίνηση των πτηνών που ταξιδεύουν σε εκθέσεις ή διαγωνισμούς και η επιστροφή τους, και ως εκ τούτου, εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά ή δεν έχουν ερμηνευθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές οι δραστηριότητές μας και ακόμη και προκαλούν ακύρωση εκδηλώσεων ή συμμετοχής., ειδικά όσον αφορά τις Διεθνείς Εκδηλώσεις και το Παγκόσμιο Σόου μας που διοργανώνονται και διοργανώνονται στην Ευρώπη.

Αυτοί οι δύο κανονισμοί είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ήδη το 2019, έχουμε πραγματοποιήσει ένα ειδικό συνέδριο στο Povoa de Varzim της Πορτογαλίας και παραδώσαμε όλους εκείνους που παρουσιάζουν ένα φυλλάδιο με τον ευρωπαϊκό νόμο για την υγεία των ζώων και ζητήσαμε τη συνεργασία και τις πληροφορίες σας σχετικά με αυτό το θέμα.

Δυστυχώς και ίσως λόγω της πανδημίας, δεν έχουμε λάβει πολλά σχόλια ή πληροφορίες μετά τη συνεδρίαση, πληροφορίες που θα ήταν πολύ σημαντικές για την επίλυση των πιθανών προβλημάτων που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε στο εγγύς μέλλον.

Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη γνώμη και την ερμηνεία κάθε υπουργείου που είναι υπεύθυνο για τα κτηνιατρικά θέματα σε εθνικό επίπεδο σχετικά με διάφορους κανόνες και προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτούς τους κανονισμούς, για να αποφευχθούν προβλήματα κατά την οργάνωση της συμμετοχής των κτηνοτρόφων μας, των κομβών και την υποδοχή των πουλιών στις παραστάσεις και τους διαγωνισμούς, κυρίως στις Παγκόσμιες Παραστάσεις.

Με αυτόν τον στόχο, μπορείτε να βρείτε ένα συνημμένο αντίγραφο αυτών των δύο κανονισμών, στα γαλλικά και στα αγγλικά, για τις άλλες γλώσσες μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να σας διευκολύνω να αναλύσετε τα δύο έγγραφα που έχω υπογραμμίσει και επισημάνει τα πιο σχετικά άρθρα στη γαλλική έκδοση, σας ζητώ να κάνετε τη σωστή προσαρμογή στις άλλες γλώσσες.

Μετά από μια προσοχή των άρθρων που αφορούν τη δραστηριότητά μας με τα πουλιά, σας ζητώ να επικοινωνήσετε με το υπουργείο σας που είναι υπεύθυνο για αυτά τα θέματα υγείας των ζώων και κτηνιατρικών προβλημάτων, επειδή υπάρχουν στους κανονισμούς πτυχές ευαίσθητες από διαφορετικές ερμηνείες.

Παράλληλα, έχουμε ήδη επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες ερμηνείες αυτών των κανονισμών και σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση τηλεδιάσκεψης ZOOM με όλα τα κράτη μέλη, ώστε να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις και να είμαστε σε θέση να συντονίσουμε τις διαδικασίες μας.

Πτυχές προς ανάλυση

Κανονισμός UE 429/2016

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας για το παρακάτω περιεχόμενο:
Μέρος Ι

άρθρα 1º και 2: γενικοί κανόνες, πεδίο εφαρμογής και τους στόχους

άρθρο 4º: ορισμοί: σε αυτό το άρθρο, υπάρχουν κάποιες σημαντικές ερμηνείες που πρέπει να γίνουν σχετικά με τις δραστηριότητές μας:
α) Pet πουλιά που ένας κτηνοτρόφος / ιδιοκτήτης μπορεί να μεταφέρει όταν ταξιδεύει ιδιωτικά
β) Το ίδιο ταξίδι, αλλά με σκοπό τη συμμετοχή σε παραστάσεις και διαγωνισμούς με τα πουλιά του
γ) Τα ταξίδια των συνοδών (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών ή εθνικών συνελεύσεων) πουλιών που θα εισαχθούν σε εκδηλώσεις και διαγωνισμοί
δ) Τα ταξίδια ενός δημιουργού που πρόκειται να συμμετάσχει σε μια παράσταση και να πουλήσει εκεί πουλιά σε ένα περίπτερο πωλήσεων.
ε) Τα ταξίδια των εμπορικών πωλητών που πηγαίνουν σε μια εκδήλωση πωλήσεων ή σε μια εκδήλωση πωλήσεων σε μια παράσταση που διοργανώνεται από μια από τις ομοσπονδίες ή τους συλλόγους μας (περίπτωση του World Show)

άρθρο 11º . Οι χειριστές


Μέρος II και III , τίποτα το ιδιαίτερο για να τονίσουμε, καθώς τα πουλιά μας δεν επηρεάζονται από σοβαρές ασθένειες και ουσιαστικά όχι από ζωονόσο. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια σε παραστάσεις και διαγωνισμούς.

Μέρος IV : Μητρώο και μετακινήσεις (ταξίδια)
Ο κανονισμός έχει ως στόχο την καταγραφή όλων των ζώων, αλλά κάθε χώρα μπορεί να παρεκκλίνει από τον κανόνα για ορισμένα ζώα κυρίως κατοικίδια ζώα.
Κινήσεις: σημαντικά άρθρα 105, 136, 139, 140, 147, 151 ενόψει των συνοδών και της πιστοποίησης που πρέπει να εκδοθεί επιτρέποντας στα πουλιά να ταξιδεύουν.

Μέρος V: Είσοδος ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαγωγή σε χώρα εκτός ΕΕ: ​​σημαντική για την Παγκόσμια Έκθεση στην Τουρκία το Νοέμβριο και για τη συμμετοχή πτηνών τρίτων χωρών, σε παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής πουλιών από Ηνωμένο Βασίλειο επειδή o BREXIT.

Άρθρα 229, 239

Μέρος VI : Μετακινήσεις PETS μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων τρίτων χωρών.
Άρθρα 244, 245, 246, 247, 248, 249.250
– Το
μέρος VII αφορά ενδεχόμενα επείγοντα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, που δεν είναι κατάλληλα για να μας επηρεάσουν λόγω των όσων έχουν ήδη εξηγηθεί προηγουμένως σχετικά με τα μέρη II και III.

Κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμός UE 688/2020

Αυτός ο κανονισμός έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των διατάξεων του ευρωπαϊκού νόμου για την υγεία των ζώων (Κανονισμός UE429 / 2016)
Ζητώ την προσοχή σας στις ακόλουθες διατάξεις:

Μέρος I Γενικές διατάξεις
– ορισμοί του
άρθρου 3

Μέρος II : Μετακίνηση ζώων εντός της Ένωσης
Κίνημα: άρθρο 6, άρθρα 59, 67, 71, 81, 91

Πρώτον, πρέπει να πούμε ότι τα πουλιά μας (με εξαίρεση τα ορτύκια και τις πέρδικες του τμήματος P) θεωρούνταν ως κατοικίδια ζώα με τον Κανονισμό 429/2016 πάντοτε ότι ταξίδευαν με τον ιδιοκτήτη / κτηνοτρόφο τους ακόμη και σε περίπτωση που ένα ιδιωτικό ταξίδι προοριζόταν να συμμετάσχει σε σπορ ή σόου.

Διαφορετικά, μια περιφερειακή ή εθνική συνοδεία θεωρείται ως ανάπτυξη «αιχμάλωτων πτηνών» με την επακόλουθη απαίτηση για πιστοποιητικό κτηνιάτρου που εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο (πρώην TRACES και τώρα ονομάζεται IMSOC)

Εάν η ανάγκη για επίσημο πιστοποιητικό για τις συνοδείες και τη συναρμολόγηση των πτηνών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για εμάς, η ανάγκη για πιστοποιητικό για κάθε κτηνοτρόφο θα ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση.

Και τώρα, ο κανονισμός 688/2020 προβλέπει επίσης ότι τα επίσημα πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται μόνο μετά από επίσκεψη στους χώρους αναπαραγωγής από τον εκδότη κτηνίατρο !. Φυσικά αυτό θα αποτρέψει, με διαφορετικά κίνητρα (πρακτικά, οικονομικά, διαθεσιμότητα επίσημων κτηνιάτρων κ.λπ.) τη μετακίνηση πουλιών μεταξύ των κρατών μελών, με σοβαρές συνέπειες στη συμμετοχή σε ξινές παραστάσεις και διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με την άποψή μας, αυτό σίγουρα δεν είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαιτήσει ένα επίσημο πιστοποιητικό IMSOC για κάθε κτηνοτρόφο, αλλά πρέπει να έχουμε την ερμηνεία που θα κάνει κάθε υπουργείο για τους κανόνες, ώστε να αποφύγουμε καθυστερήσεις και επιπλοκές κατά την παράσταση ξεκινά η σεζόν.

Γνωρίζουμε ότι τα υπουργεία του Βελγίου και των Κάτω Χωρών έχουν ήδη ζητήσει πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξηγώντας ότι δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας στα ΠΟΥΛΙΑ ΔΟΜΗΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Γι ‘αυτό σας ζητώ να επικοινωνήσετε με το υπουργείο σας, ώστε αυτό το αίτημα να μπορεί να υποστηριχθεί δίπλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το αίτημα αυτό γίνεται αποδεκτό.

Πρέπει να εξηγηθεί σωστά στην Επιτροπή ότι τα εγχώρια πτηνά και τα πουλιά διαγωνισμού ταυτίζονται πάντα μεμονωμένα με επίσημο δαχτυλίδι και ότι όταν ταξιδεύουν, προέρχονται από το σπίτι του εκτροφέα για να πάνε στην παράσταση και να επιστρέψουν στην καταγωγή.

Επίσης εκτρέφονται χωρίς πρόθεση να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.

Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας στο περιεχόμενο του άρθρου 67, σχετικά με την ύπαρξη πουλιών προς πώληση στην ίδια αίθουσα ή χώρο, ή όπου πραγματοποιείται μια παράσταση: στην πραγματικότητα θα πρέπει να εγγράψουμε όλα τα πτηνά που υπάρχουν, για να αποφύγουμε μια ερμηνεία, Αυτό θα σημαίνει ότι από τώρα και στο εξής, οι κτηνοτρόφοι που έχουν νοικιάσει ένα περίπτερο δίπλα στο σόου θα πρέπει να εγγράψουν όλα τα πτηνά που πωλούνται στα περίπτερα ή τους πίνακες πωλήσεων και θα πρέπει να φέρουν ένα κτηνιατρικό πιστοποιητικό που να ταυτοποιεί αυτά τα πουλιά. Αυτό ισχύει επίσης για τις πωλήσεις πουλιών και εκδηλώσεων που διαχειρίζονται οι διοργανωτές της παράστασης.

Είναι τόσο λογικό να υποθέτουμε ότι όλα τα πουλιά πρέπει να είναι δακτυλιωμένα και ότι πρέπει να κάνουμε προεπισκόπηση στα συστήματα πληροφορικής μας, τη δυνατότητα καταχώρησης των πτηνών πώλησης. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα πουλιά πωλήσεων είναι πολύ σημαντικά για τη δραστηριότητά μας και τους κτηνοτρόφους μας.

Όσον αφορά τις εκπομπές COM World, το σύστημα SISCOM θα προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει την εγγραφή όλων των πτηνών, έτσι ώστε όλα να μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς, όπως προεπισκόπηση στο άρθρο 67.

Μέρος III Άγρια ζώα: αυτό το μέρος δεν μας αφορά επειδή δεν χειριζόμαστε τα άγρια ​​πτηνά

Στο βιογραφικό:

Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με το υπουργείο σας για να ζητήσετε τη γνώμη τους σχετικά με τα πιο σχετικά άρθρα και επίσης να ορίσετε το άτομο ή τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα στη χώρα σας για αυτά τα θέματα κανονισμών και κτηνιατρικής πιστοποίησης.

Αυτοί οι υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι παρόντες στη σύνοδο βιντεοδιάσκεψης ZOOM που θα οργανωθεί από την COM, πιθανώς την τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Επομένως, η περίοδος σύνδεσης ή οι συνεδρίες ZOOM θα οργανωθούν πριν από τις 30 Μαρτίου και σας ζητάμε να μας ενημερώσετε σε ποιες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να στείλουμε τον σύνδεσμο για να εισέλθετε στις συνεδρίες και τα ονόματα όλων των ατόμων που θα παρευρεθούν στη συνάντηση από τη χώρα σας, έτσι ότι μπορούμε να οργανώσουμε την εργασία σωστά.

Εν τω μεταξύ, θα απευθυνθούμε επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορούμε να διαθέσουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούν να μας επιτρέψουν να προετοιμάσουμε σωστά την επόμενη σεζόν και επίσης τον κόσμο> Δείχνει τη συμμετοχή.

Με τις καλύτερες ευχές και όλα τα μέλη των επιτροπών COM και OMJ

Ο Γενικός Πρόεδρος
Carlos Fernando RAMÔA

—————————————————–

PÓVOA DE VARZIM, January, 15 , 2021

Dear Presidents and friends

As I am sure you already know, the European Union regulation CE 429/2016 will become effective on April 21, 2021 (in two months).

This regulation is called “EU ANIMAL HELATH LAW » and it is a vast and complex document, which was published with the aim to concentrate all the rules regarding animal health, including:
–  the classification of all animal diseases including zoonosis’
– the detection and notification of the different animal diseases and the actions to be implemented in order to fight those diseases, including the eventual urgency measures.
– the registration of all animals in the EU
– the entrance of animals in the European Union
– the movement of pets between and in the member countries of the EU

With the aim of detailing and complete certain aspects, the European Commission has also produced the UE Reg 688/2020, which will also become effective on April 21, 2021.

These two regulations are naturally very important for the EU member countries, but they are also important for the countries that usually participate in shows within the European Union. They should also be closely studied by all the other countries, because usually the information they contain is very useful for the resolution of national issues at national level in all our member countries

These two regulations are very important for the activities of our affiliated members because they regulate aspects like the movement of birds travelling to shows or competitions, and their return, and as such, if not addressed properly, or badly interpreted, can originate serious damages to our activities and even cause cancellation of events or participation., especially regarding International Shows and our World Show organised and held in Europe.

These two regulations are of compulsory application by all EU member countries.

Already in 2019, we have held a special conference in Povoa de Varzim, Portugal, and handed over all those present a brochure with the European Animal Health Law, and we have asked for your cooperation and information about this subject.

Unfortunately and maybe because of the pandemic, we have not received a lot of feedback or information after the meeting, information that would have been very important for the resolution the possible problems that we could face in the near future.

But now we must make an effort to try and get the opinion and the interpretation of each ministry responsible for the veterinarian issues at national level about several rules and propositions drawn in these regulations, to avoid problems when organising the participation of our breeders, the convoys and the bird reception in the shows and competitions, mainly in the World Shows.

With this objective, you can find annexed a copy of these two regulations, in French and in English, for the other languages you can download them from the European Union website.

To make it easier for you to analyse the two documents i have underlined and noted the most relevant articles in the French version, I ask you to make the proper adaptation to the other languages.

After an attentive of the articles that concern our activity with birds, I ask you to contact your ministry responsible for these matters of animal health and veterinarian problems, because there are in the regulations aspects susceptible of different interpretations.

In parallel we have already contacted the European Commission in order to have more information about the mentioned interpretations of these regulations and we are planning to held a ZOOM video conference meeting with all the member countries so that we can exchange ideas and opinions and will be able to coordinate our procedures.
Aspects to be analysed

Regulation UE 429/2016

I draw your attention for the following c0ntent:
Part I
articles 1º and 2: general rules, field of application and objectives
article 4º: definitions: in this article there are some important interpretations to be made concerning our activities:
a) Pet birds that a breeder/owner can transport when travelling privately
b) The same trip but with the aim of participation in shows and competitions with his birds
c) The convoys’ trips (including regional or national assemblies) of birds that will be entered in shows and competitions
d) The trips of a breeder that is going to participate in a show and sell birds there in a sales stand.
e) The trips of commercial sellers going to a sales event or a sales event within a show organised by one of our federations or associations (case of the World Show)

article 11º. The operators


Part II and III, nothing special to highlight, since our birds are not affected by serious diseases and practically not by zoonosis. No serious cases on recent times were reported in shows and competitions.

Part IV: Registry and movements (trips)
The regulation has the objective of registering all animals, but each country can derogate the rule for certain animals mainly pets.
Movements: important articles 105, 136, 139, 140, 147, 151 in view of the convoys and the certification that must be issued allowing for the birds to travel.

Part V : Entrance of animals in the European Union, export to a non EU country: important fot the World Show in Turkey in November and for the participation of non EU countries’ birds, in shows held in the EU, including the participation of birds from the United Kingdom because o BREXIT.

Articles 229, 239

Part VI: Movements of PETS between member countries, and from third non EU member countries.
Articles 244, 245, 246, 247, 248, 249,250

Part VII concerns eventual urgency measures to be applied, not suitable to affect us because of what was already explained previously regarding parts II and III.

Delegated regulation UE 688/2020

This regulation has the objective to complete the dispositions of the European Animal health law (Reg UE429/2016)
I ask for your attention to the following dispositions:

Part I General dispositions

Article 3 definitions

Part II: Movement of animals within the Union
Movement: article 6, articles 59, 67, 71, 81, 91

Firstly we must say that our birds (with the exception of Quails and Partridges of section P) were considered as Pets by Reg 429/2016 always that they were travelling with their owner/breeder even in case where the a private trip was meant to participate in a sportive or show.

Differently, a regional or national convoy are considered as a deployment of « captive birds » with the consequent demand for a veterinarian certificate issued by an official veterinarian (ex TRACES and now called IMSOC).

If the need for an official certificate for the convoys and assembly of birds was never a problem for us, the need for a certificate for each breeder would be a completely different situation.

And now, regulation 688/2020 also previews that official certificates must be issued only after a visit to the breeding sites by the issuing veterinarian!. Naturally this will prevent, by different motives (practical, financial, availability of official vets etc..) the movement of birds between member countries, with serious consequences in the participation in sour shows and competitions.

According to our opinion this is surely not the objective of the European Commission to demand an official IMSOC certificate for each breeder, but we must have the interpretation wich each ministry will do of the rules, so that we can avoid delays and complications when the show season starts.

We know that the Belgian and The Netherlands ministries have already requested information form the European Commission, explaining there is no need for this rule to be applied to DOMESTIC SHOW AND COMPETITION BIRDS.

So i ask you to contact your ministry so that this request can be supported next to the European Commission in order to assure that this request is accepted.

It must be correctly explained to the Commission that the domestic show and competition birds are always individually identified with an official ring and that when they travel, they originate from the breeder’s home to go to the show and come back to the origin.

Also they are bred with no intention to enter the food chain.

We must draw our attention towards the content of article 67, concerning the existence of birds for sale in the same hall or venue, or where a show is being held: in fact we will have to register all birds present, to avoid an interpretation, this will mean that from now on, breeders that have rented a sales stand next to the show will have to register all the birds on sale in the stands or sales tables and they will have to bring a veterinarian certificate that identifies these birds. This is also valid for the sales birds and events managed by the show organisers.

It is as such logical to assume that all birds must be ringed and that we must preview in our informatics systems, the possibility to register the sales birds. We must remember that sales birds are very important for our activity and our breeders.

Regarding the COM World Shows, the SISCOM system will be adapted to allow all birds to be registered so that all of them can be considered as having the same sanitary statute, as previewed in article 67.

Part III Wild animals: this part does not concern us because we do not handle wild birds

In resume :

It is important that you contact your ministry to ask for their opinion about the more relevant articles and also to nominate the person or persons that will be responsible in your country for these matters of regulations and veterinarian certification.

These responsible should be present in the ZOOM video conference session to be organised by the COM, probably in the third or fourth week of March.

So the ZOOM session or sessions will be organised before March 30, and we ask you to inform us to which email addresses we must send the link to enter the sessions and the names of all the persons that will attend the meeting from your country, so that we can organize the work properly.

In the meanwhile we will also address the European Commission so that we can make available all the information that can allow us to correctly prepare the next show season and also the World >Shows participation.

With my best regards and those of all the COM and OMJ committees’ members

Le Président Général, ,
Carlos Fernando RAMÔA