Τα δακτυλίδια του ΣΦΩΠ

Τα δακτυλίδια του ΣΦΩΠ έχουν χαραγμένα επάνω τους τα παρακάτω στοιχεία:

FPO ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας)

VR ( κωδικός συλλόγου)

23 ( κωδικός μέλους)

D ( το γράμμα διαμετρήματος του δακτυλιδιού)

20 ( το έτος γέννησης του πουλιού)

356 ( το νούμερο του πουλιού)

Σε πλήρη ανάπτυξη FPO VR23 D20 356

Το υποχρεωτικό δαχτυλίδωμα γίνεται με βάση τη παράγραφο 1 του άρθρου 62 και τη παράγραφο 8 του άρθρου 66 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 865/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Μαίου 2006

(Επισκέψεις 31 , Σήμερα 1 )