Καρτέλα κρίσης Εξωτικών

Καρτέλα κρίσης Εξωτικών

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης εξωτικών.
F2 – Εξωτικά (δακτυλίδια 1 ή 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά
Καρτέλα κρίσης κατηγορία F2
Απο το 2020 ισχύει η καρτέλα κρίσης των εξωτικών λευκών χωρίς μελανίνη
Καρτέλα κρίσης κατηγορία F2a