Καρτέλα κρίσης Οικόσιτων Εξωτικών

Καρτέλα κρίσης Οικόσιτων Εξωτικών

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης των οικόσιτων εξωτικών.
F1 – Εξωτικά Οικόσιτα (δακτυλίδια 1 ή 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά
Καρτέλα κρίσης κατηγορία F1
Απο το 2020 ισχύει η παρακάτω καρτέλα για Ζεμπράκια
Καρτέλα κρίσης κατηγορία F1z
Απο το 2020 ισχύει η παρακάτω καρτέλα για οικόσιτα εξωτικά με λευκά χωρίς μελανίνη
Καρτέλα κρίσης κατηγορία F1b