Καρτέλα κρίσης Καναρινιού Φάϊφ Φάνσυ

ΣΦΩΠ

Το καναρίνι Fife Fancy είναι μία Αγγλική ράτσα, με μέγεθος 11 εκατοστών  60o και γωνία στάσης. Ανήκει στη κατηγορία των λείων καναρινιών. Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη Καρτέλα κρίσης Καναρινιού Φάϊφ Φάνσυ
Καναρίνι Φάϊφ Φάνσυ

Καρτέλα κρίσης Καναρινιού Φάϊφ Φάνσυ

Καρτέλα κρίσης Fife Fancy

Fife Fancy