Καρτέλα κρίσης Δεκαοκτούρες & Περιστέρια

ΣΦΩΠ

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης των Δεκαοκτούρων και των διακοσμητών Περιστεριών.

O – Δεκαοκτούρες και Περιστέρια (δακτυλίδια 1 ή 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά, σγουρά

Καρτέλα κρίσης κατηγορία O