2ο Μεσογειακό COM 2013

Το 2ο Μεσογειακό COM 2013 στη Λαμία, δεν πραγματοποιήθηκε κατόπιν και σύμφωνης γνώμης της COM λόγω περιορισμών που ετέθησαν απο τη Κτηνιατρική Υπηρεσία Φθιώτιδας, σχετικά με τον αριθμό (5) των συμμετεχόντων πουλιών ανά εκθέτη.

(Επισκέψεις 41 , Σήμερα 1 )