17ος Πανελλήνιος διαγωνισμός ΕΟΟ 2013

Ο 17ος Πανελλήνιος διαγωνισμός ΕΟΟ 2013, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας, στη Πτολεμαϊδα, μεταξύ 7-8 Δεκεμβρίου 2013, με διοργανωτή το Σύλλογο Καναρινιών Βορείου Ελλάδος – ΣΥΚΒΕ για όλες τις κατηγορίες φωνής.

17ος Πανελλήνιος διαγωνισμός ΕΟΟ 1006

Συμμετείχαν συνολικά 489 πουλιά στις παρακάτω κατηγορίες
  • A – Harz (107)
  • B – Malinois (136)
  • C – Tibrados (246)
Συμμετείχαν συνολικά 5 σύλλογοι με τα παρακάτω πουλιά σε αλφαβητική σειρά
  1. ΕΟΚ – Ελληνικός Όμιλος Καναρινιών Harzer (42)
  2. ΛΑΣΥΚ – Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινιών (21)
  3. ΣΥΚΒΕ – Σύλλογος Καναρινιών Βορείου Ελλάδος (387)
  4. ΣΦΩΠ – Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών (13)
  5. ΦΩΠΔΩ – Φίλοι Ωδικών Πτηνών Δωδεκανήσου (26)
Συμμετείχε 1 μέλος του ΣΦΩΠ με τα αντίστοιχα πουλιά
  • Παναγιωτίδης Αναστάσιος (13), 1 αργυρό μετάλλιο
Κριτές του διαγωνισμού ήταν οι κάτωθι