2ο Μεσογειακό COM 2013

Το 2ο Μεσογειακό COM 2013, δεν πραγματοποιήθηκε κατόπιν και σύμφωνης γνώμης της COM, λόγω περιορισμών που ετέθησαν απο τη Κτηνιατρική Υπηρεσία Φθιώτιδας, σχετικά με τον αριθμό (5) των συμμετεχόντων πουλιών ανά εκθέτη.

Ημερομηνία διεξαγωγής 3-10 Νοεμβρίου 2013, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Λαμίας, με διοργανωτή το Σύλλογο Φίλων Ωδικών Πτηνών – ΣΦΩΠ, δια μέσου της COM Hellas

2ο Μεσογειακό COM

Τα στοιχεία του διαγωνισμού ήταν τα κάτωθι

2ο Μεσογειακό COM 2013