68ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2020

68º Campeonato Mundial de Ornitologia

Γενικός Κανονισμός Παγκοσμίου 2020

Κατηγορίες & Κλάσεις Matosinhos 2020

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής 2020 (.pdf)

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής 2020 (SISCOM)

 

(Επισκέψεις 112 , Σήμερα 1 )