2η Διεθνής Έκθεση Tre Mari 2018

Στο Διεθνή αυτό διαγωνισμό, συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΦΩΠ, 13 μέλη του με 62 πουλιά.

Κωδικός Ονοματεπώνυμο Πουλιά Χρυσό Αργυρό Χάλκινο
V27 Αντωνόπουλος Γεώργιος 5
V109 Κυρικτσής Κωνσταντίνος 6
V1 Μαρτίκας Γεώργιος 7 1
V114 Μιχαηλίδης Κυριάκος 8
V13 Μπετουλιάνος Απόστολος 5 1
V15 Νόλας Γεώργιος 5 1 2
V33 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 2
V7 Παπανικολάου Γεώργιος 2 1
V29 Πιστικόπουλος Αντώνιος 6
V32 Πουρλίδας Βασίλειος 1
V23 Σκουλαριώτης Γεώργιος 4 2
V18 Τσακαλίδης Γεώργιος 4
V106 Τσουρπής Μιχαήλ 7 1
Σύνολο 62 4 1 4

Συνολικά συμετείχαν 5353 πουλιά

(Επισκέψεις 63 , Σήμερα 1 )