3η Διεθνής Έκθεση Tre Mari 2019

Στο Διεθνή αυτό διαγωνισμό, θα συμμετάσχουν εκ μέρους του ΣΦΩΠ, 12 μέλη του με 57 πουλιά.

Κωδικός Ονοματεπώνυμο Πουλιά Χρυσό Αργυρό Χάλκινο
V9 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 6
V1 Μαρτίκας Γεώργιος 5
V38 Μάρτος Νικόλαος 5
V13 Μπετουλιάνος Απόστολος 5
V15 Νόλας Γεώργιος 7
V7 Παπανικολάου Γεώργιος 2
V29 Πιστικόπουλος Αντώνιος 5
V32 Πουρλίδας Βασίλειος 1
V23 Σκουλαριώτης Γεώργιος 4
V18 Τσακαλίδης Γεώργιος 5
V106 Τσουρπής Μιχαήλ 8
V105 Χρυσόπουλος Βασίλειος 4
Σύνολο 57
(Επισκέψεις 33 , Σήμερα 1 )