3η Διεθνής Έκθεση Tre Mari 2019

Στο Διεθνή αυτό διαγωνισμό, θα συμμετάσχουν εκ μέρους του ΣΦΩΠ, 12 μέλη του με 57 πουλιά. Κωδικός Ονοματεπώνυμο Πουλιά Χρυσό Αργυρό Χάλκινο V9 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 6 V1 Μαρτίκας Γεώργιος 5 V38 Μάρτος Νικόλαος 5 V13 Μπετουλιάνος Απόστολος 5 V15 Νόλας Γεώργιος 7 V7 Παπανικολάου Γεώργιος 2 V29 Πιστικόπουλος Αντώνιος 5 V32 Πουρλίδας Βασίλειος 1 V23 Σκουλαριώτης Γεώργιος 4 ...
Read More

2η Διεθνής Έκθεση Tre Mari 2018

Στο Διεθνή αυτό διαγωνισμό, συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΦΩΠ, 13 μέλη του με 62 πουλιά. Κωδικός Ονοματεπώνυμο Πουλιά Χρυσό Αργυρό Χάλκινο V27 Αντωνόπουλος Γεώργιος 5 V109 Κυρικτσής Κωνσταντίνος 6 V1 Μαρτίκας Γεώργιος 7 1 V114 Μιχαηλίδης Κυριάκος 8 V13 Μπετουλιάνος Απόστολος 5 1 V15 Νόλας Γεώργιος 5 1 2 V33 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 2 V7 Παπανικολάου Γεώργιος 2 1 V29 Πιστικόπουλος Α...
Read More

2ο Μεσογειακό COM 2013

Το 2ο Μεσογειακό COM 2013 στη Λαμία, δεν πραγματοποιήθηκε κατόπιν περιορισμών που ετέθησαν απο τη Κτηνιατρική Υπηρεσία Φθιώτιδας, σχετικά με τον αριθμό (5) των συμμετεχόντων πουλιών ανά εκθέτη και σύμφωνης γνώμης της COM.
Read More