Μετάθεση Τακτικής Γ.Σ της Π.Ο.Ο έτους 2020

ΠΟΟ - FPO
Μετά την απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας για τη λήψη μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της ανάπτυξης του κορονοϊού στη χώρα μας με την απαγόρευση πραγματοποίησης συνεδρίων και συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μετατίθεται για το μήνα Ιούνιο του 2020, ελπίζοντας να έχουν αρθεί έως τότε τα περιοριστικά μέτρα και να έχει βελτιωθεί η όλη κατάσταση. Με εντολή προέδρου Δ.Σ Παναγιώτης Μπέρδος Πρόεδρος Π.Ο.Ο.
Read More

Π.Ο.Ο

ΠΟΟ - FPO
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας ιδρύθηκε με την υπ.αριθμ 5904/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-7-1996 και έχει έδρα την Αθήνα. Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι σύλλογοι : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΟΦΙΛΩΝ HARZER και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ. Τα αρχικά γράμματα της Ομοσπονδίας στην ελληνική γραφή είναι Π.Ο.Ο και στη ξένη γραφή F.P.O ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι: Η μελέτη, διαχείριση, ανάπτυξη, βελ...
Read More

Ένταξη κριτή OMJ στην ΕτΚ της Π.Ο.Ο.

ΠΟΟ - FPO
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 15-12-2019 και κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ της Ένωσης των Κριτών της Ομοσπονδίας, το μέλος του συλλόγου Σ.Φ.Ω.Π. Σπύρος Καλαμάρας εντάσσεται στο μητρώο της Ένωσης των Κριτών της Π.Ο.Ο με αριθμό μητρώου ΠΟΟ-025 στην κατηγορία D (Καναρίνια Χρώματος). Η Ομοσπονδία μας καλωσορίζει το διεθνή κριτή (OMJ) Σπύρο Καλαμάρα και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει ενεργά και αποτελεσματικά την Ένωση των Κριτών, τα μέλη -συλλόγους και τους εκ...
Read More