Καρτέλα κρίσης Καναρινιού Γκλόστερ

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις καρτέλες κρίσης των καναρινιών Γκλόστερ.   Γκλόστερ με σκούφο Καρτέλα κρίσης κατηγορία E - Gloster Corona   Γκλόστερ χωρίς σκούφο Καρτέλα κρίσης κατηγορία E - Gloster Consort
Read More

Καρτέλα κρίσης Ορτύκια & Πέρδικες

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης των Δεκαοκτούρων και των διακοσμητών Περιστεριών. P - Ορτύκια και Πέρδικες (δακτυλίδια 1 ή 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά, σγουρά Καρτέλα κρίσης κατηγορία P
Read More

Καρτέλα κρίσης Δεκαοκτούρες & Περιστέρια

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης των Δεκαοκτούρων και των διακοσμητών Περιστεριών. O - Δεκαοκτούρες και Περιστέρια (δακτυλίδια 1 ή 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά, σγουρά Καρτέλα κρίσης κατηγορία O
Read More

Καρτέλα κρίσης Ευρωπαϊκής Πανίδας

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης των πουλιών Ευρωπαϊκής Πανίδας. G1 - Ευρωπαϊκά αγριοπούλια (δακτυλίδια 1, 2 ετών). G2 - Μεταλλάξεις Ευρωπαϊκών αγριοπουλιών (δακτυλίδια 1, 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά Καρτέλα κρίσης κατηγορία G Προσοχή. Μη αποδεκτά στικτά πουλιά
Read More