68ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2019

68º Campeonato Mundial de Ornitologia Γενικός Κανονισμός Παγκοσμίου 2020 Κατηγορίες & Κλάσεις Matosinhos 2020 Φόρμα δήλωσης συμμετοχής 2020 (.pdf) Φόρμα δήλωσης συμμετοχής 2020 (SISCOM) Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 68ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 18 μέλη του και 113 πουλιά. Τα μέλη του ΣΦΩΠ κατέκτησαν τα παρακάτω μετάλλεια. Ονοματεπώνυμο Κλάση Χρυσό Παλιαρούτας Κωνσταντίνος Α1 1 Παλιαρούτας Κωνσταντίνος Α4 1 Τσουρπής Μιχαήλ Κ87 1
Περισσότερα...

64ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2015

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 63ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 10 μέλη του και 26 πουλιά. Ονοματεπώνυμο Πουλιά Γκιντέρσος Κωνσταντίνος 1 Κοσμής Κωνσταντίνος 10 Κυρικτσής Κωνσταντίνος 1 Μαρτίκας Γεώργιος 2 Μιχαηλίδης Κυριάκος 1 Μπουρδάνος Γρηγόριος 2 Παναγιωτίδης Αναστάσιος 3 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 1 Πιτσικόπουλος Αντώνιος 4 Τσουρπής Μιχαήλ 1 Τα μέλη του ΣΦΩΠ κατέκτησαν τα παρακάτω μετάλλεια. Ονοματεπώνυμο Κλάση Χρυσό ...
Περισσότερα...

58ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2009

Ο ΣΦΩΠ δήλωσε στο 58ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 3 μέλη του και 7 πουλιά. Ονοματεπώνυμο Πουλιά Μαρτίκας Γεώργιος 1 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 5 Τσουρπής Μιχαήλ 1
Περισσότερα...