Παραγγελία δακτυλιδιών έτους 2018

Με τη κατάθεση της παρούσας δήλωσης, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη παραγγελία δακτυλιδιών για το παρακάτω μέλος μας.

Οι ημερομηνίες των επίσημων παραγγελιών της ΕΟΟ είναι οι κάτωθι:

  • 31 Ιουλίου 2017
  • 30 Σεπτεμβρίου 2017
  • 15 Δεκεμβρίου 2017
  • 15 Φεβρουαρίου 2018

Παρακαλούμε προχωρήστε στη παραγγελία, αφού καταθέσετε τα χρήματα της παραγγελίας.

Παραγγελία δακτυλιδιών 2018