Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών

Περικλέους 7, 59100 Βέροια, Ημαθία
Κιν. 6977900693

Η επικοινωνία με το ΣΦΩΠ γίνεται με τις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

(Επισκέψεις 159 , Σήμερα 1 )