Αίτηση έκδοσης καρτέλας ιστορικού

Αίτηση έκδοσης καρτέλας ιστορικού

Με την Αίτηση έκδοσης καρτέλας ιστορικού, αιτούμαι την απόκτηση του ιστορικού συμμετοχής μου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΟΟ καθώς και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα COM.

(Επισκέψεις 189 , Σήμερα 1 )