Αίτηση εγγραφής στο ΣΦΩΠ

Αίτηση εγγραφής στο ΣΦΩΠΜε τη κατάθεση Αίτηση εγγραφής στο ΣΦΩΠ, και αφού διάβασα και αποδέχτηκα το καταστατικό του Συλλόγου Φίλων Ωδικών Πτηνών – ΣΦΩΠ, αιτούμαι την εγγραφή στη δύναμη του συλλόγου.
Καταστατικό του ΣΦΩΠ

Για το σκοπό αυτό καταθέτω ταυτόχρονα με τη παρούσα και τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από το καταστατικό του ΣΦΩΠ και συγκεκριμένα:

  • Το ποσό εφ’άπαξ εγγραφής στο μητρώο του ΣΦΩΠ (5 ευρώ)
  • Το ποσό συνδρομής τρέχοντος έτους 2024 (40 ευρώ)
  • Αντίγραφο ταυτότητας
Φόρμα αίτησης εγγραφής