Δήλωση υποψηφιότητας στα όργανα του ΣΦΩΠ

Δήλωση υποψηφιότητας στα όργανα του ΣΦΩΠΑφού διάβασα και αποδέχτηκα το καταστατικό του Συλλόγου Φίλων Ωδικών Πτηνών – ΣΦΩΠ, καταθέτω Δήλωση υποψηφιότητας στα όργανα του ΣΦΩΠ, και αιτούμαι την αποδοχή της δήλωσής μου για τις εκλογές του ΣΦΩΠ έτους 2021.
Καταστατικό του ΣΦΩΠ
Δήλωση υποψηφιότητας στα όργανα του ΣΦΩΠ

(Επισκέψεις 30 , Σήμερα 1 )