Μέλη συλλόγου έτους 2006

Μέλη συλλόγου έτους 2006

Μέλη συλλόγου έτους 2006

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα μέλη του ΣΦΩΠ με το Ομοσπονδιακό τους Μητρώο (ΟΜΕ) και το κωδικό δακτυλιδιού τους

ΟΜΕ Κωδικός Ονοματεπώνυμο
EOO-V Αληώσης Χρήστος
EOO-V Αργυρίου Παναγιώτης
EOO-V Γαλίκας Ιωάννης
3517 EOO-V23 Γεωργιάδης Άγγελος
3516 EOO-V22 Δούμας Θωμάς
3512 EOO-V11 Ευθυμιάδης Στυλιανός
3530 EOO-V45 Θεοχαρόπουλος Βασίλειος
3511 EOO-V8 Καραγκούνης Νικόλαος
3524 EOO-V24 Κάτου Κωνσταντίνος
3507 EOO-V4 Κυριαζόπουλος Αντώνιος
3739 EOO-V17 Μανουλίδης Κωνσταντίνος
3540 EOO-V13 Μαργαριτίδης Δημήτριος
3501 EOO-V1 Μαρτίκας Γεώργιος
3503 EOO-V3 Μούρνος Δημήτριος
EOO-V Μπατσάρας Δημήτριος
3515 EOO-V20 Παπαδόπουλος Ιορδάνης
3741 EOO-V12 Παπαϊωάννου Γρηγόριος
3737 EOO-V21 Πολυζόπουλος Θωμάς
3738 EOO-V19 Πολυζωϊδης Γεώργιος
3508 EOO-V37 Πολυμέρης Ευστάθιος
3514 EOO-V18 Πουλιόπουλος Πασχάλης
3510 EOO-V47 Σφήκας Νικόλαος
EOO-V Τσακαλίδης Κωνσταντίνος
EOO-V Ψωμιάδης Φώτιος
(Επισκέψεις 10 , Σήμερα 1 )