Μέλη συλλόγου έτους 2014

Μέλη συλλόγου έτους 2014

Μέλη συλλόγου έτους 2014 (62)

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μέλη του ΣΦΩΠ με αλφαβητική σειρά

ΟΜΕ Κωδικός Ονοματεπώνυμο
2063 V103 Αντωνίου Διονύσιος
3502 V27 Αντωνόπουλος Γεώργιος
2027 V90 Αντωνόπουλος Παναγιώτης
3583 V21 Αντωνοπούλου Ολυμπιάννα-Αικατερίνη
3759 V5 Αρμενόπουλος Ιωάννης
3646 V53 Βασιλόπουλος Ιωάννης
3614 V48 Γιανναρέλης Δημήτριος
3746 V3 Γκιντέρσος Κωνσταντίνος
3650 V35 Δήμου Δημοσθένης
3576 V117 Ζιάκος Δημοσθένης
2042 V110 Καλαμαράς Σπυρίδων
3750 V99 Καλογερόπουλος Παναγιώτης
3651 V124 Καποδίστριας Γεώργιος
3748 V87 Κατσαντώνης Ιωάννης
3622 V18 Κιτσόπουλος Αθανάσιος
1568 V94 Κοκκινίδης Ιωάννης
3648 V52 Κολοζώφ Κωνσταντίνος
3747 V91 Κοντοκώστας Αλέξανδρος
3752 V86 Κοντοκώστας Ιωάννης
2029 V44 Κοσμής Κωνσταντίνος
3564 V109 Κυρικτσής Κωνσταντίνος
3653 V126 Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος
3621 V17 Μαλιώτας Χρήστος
3593 V12 Μαρτίκα Έφη-Δέσποινα
3501 V1 Μαρτίκας Γεώργιος
3642 V66 Μήτρου Χρήστος
3571 V114 Μιχαηλίδης Κυριάκος
3503 V3 Μούρνος Δημήτριος
3580 V71 Μπαλαφέρας Παναγιώτης
3643 V76 Μπενής Βασίλειος
3559 V103 Μπουρδάνος Γρηγόριος
3596 V97 Μπουρδάνος Ευάγγελος-Αθανάσιος
3611 V111 Νικολόπουλος Χαράλαμπος
3555 V15 Νόλας Γεώργιος
3574 V75 Νταγκόπουλος Χρήστος
3636 V62 Ντούρος Σταύρος
3638 V37 Παλαβάτσιος Ηρακλής
3633 V46 Παναγιωτίδης Αναστάσιος
3645 V38 Πάντσιος Βασίλειος
3506 V2 Παπαδάκης Ιωάννης
3505 V33 Παπαδάκης Κωνσταντίνος
3999 V100 Παπακωνσταντίνου Κυριάκος
3544 V7 Παπανικολάου Γεώργιος
3597 V65 Παπανικολάου Δημήτριος-Ιωάννης
3654 V49 Παπασταυριανός Πέτρος
3641 V63 Πάτσης Αντώνιος
3640 V13 Πετρίδης Θεοχάρης
3605 V29 Πιτσικόπουλος Αντώνιος
3620 V32 Πουρλίδας Βασίλειος
3887 V81 Πρέκας Αντώνιος
3608 V84 Πρέκας Ιωάννης Ευσταθία
3744 V95 Ρούσκας Κωνσταντίνος
3606 V14 Ρώϊμπας Ιωάννης
3575 V116 Σιάγαλης Αθανάσιος
3589 V54 Σωτηρίου Αθανάσιος
3532 V54 Τσαμαδός Πολυχρόνης
3749 V85 Τσιτίνης Αθανάσιος
2043 V106 Τσουρπής Μιχαήλ
3603 V104 Φυλαχτάκη Ειρήνη
3570 V115 Φυλαχτάκης Χρήστος
3627 V82 Φώτης Αλέξανδρος
3890 V105 Χρυσόπουλος Βασίλειος