Μέλη συλλόγου έτους 2015

Μέλη συλλόγου έτους 2015
Τα Μέλη συλλόγου έτους 2015, με το Ομοσπονδιακό τους Μητρώο (ΟΜΕ) και το κωδικό δακτυλιδιού τους είναι τα παρακάτω:
ΟΜΕ Ονοματεπώνυμο Δακτυλίδι
3662 Αδαμάντιος Διαμαντής EOO-V145
3669 Ανδρεάδης Χρήστος EOO-V154
2063 Αντωνίου Διονύσιος EOO-V103
3502 Αντωνόπουλος Γεώργιος EOO-V27
2027 Αντωνόπουλος Παναγιώτης EOO-V90
3759 Αρμενόπουλος Ιωάννης EOO-V5
3660 Βασίλας Δημήτριος EOO-V143
3664 Βασιλειάδης Κωνσταντίνος EOO-V147
3746 Γκιντέρσος Κωνσταντίνος EOO-V93
3561 Γουλτίδης Χρήστος EOO-V22
3650 Δήμου Δημοσθένης EOO-V35
3666 Δούκας Χρήστος EOO-V151
3576 Ζιάκος Δημοσθένης EOO-V117
3656 Ζούβγιας Δημήτριος EOO-V125
2084 Θερμογιάννης Παναγιώτης EOO-V148
2042 Καλαμαράς Σπυρίδων EOO-V110
3750 Καλογερόπουλος Παναγιώτης EOO-V99
3651 Καποδίστριας Γεώργιος EOO-V124
3511 Καραγκούνης Νικόλαος EOO-V8
3665 Καρκαμάνης Στέφανος EOO-V149
3622 Κιτσόπουλος Αθανάσιος EOO-V18
1568 Κοκκινίδης Ιωάννης EOO-V94
3747 Κοντοκώστας Αλέξανδρος EOO-V91
3752 Κοντοκώστας Ιωάννης EOO-V86
2029 Κοσμής Κωνσταντίνος EOO-V44
3564 Κυρικτσής Κωνσταντίνος EOO-V109
3672 Κωστελίδης Κωνσταντίνος EOO-V157
3661 Μάκης Σταύρος EOO-V144
3621 Μαλιώτας Χρήστος EOO-V17
3889 Μανούσης Βασίλειος EOO-V150
3593 Μαρτίκα Έφη-Δέσποινα EOO-V12
3501 Μαρτίκας Γεώργιος EOO-V1
6522 Μαυρίδης Βασίλειος EOO-V141
3642 Μήτρου Χρήστος EOO-V66
3571 Μιχαηλίδης Κυριάκος EOO-V114
3668 Μιχαηλίδης Χαράλαμπος EOO-V153
3503 Μούρνος Δημήτριος EOO-V3
3580 Μπαλαφέρας Παναγιώτης EOO-V71
3643 Μπενής Βασίλειος EOO-V76
3655 Μπολδόγλου Παύλος EOO-V129
3559 Μπουρδάνος Γρηγόριος EOO-V10
3659 Μπρόμης Κωνσταντίνος EOO-V142
3663 Νεοφώτιστος Πέτρος EOO-V146
3611 Νικολόπουλος Χαράλαμπος EOO-V111
3555 Νόλας Γεώργιος EOO-V15
3636 Ντούρος Σταύρος EOO-V62
3671 Πάκος Κωνσταντίνος EOO-V156
3638 Παλαβάτσιος Ηρακλής EOO-V37
3633 Παναγιωτίδης Αναστάσιος EOO-V46
3506 Παπαδάκης Ιωάννης EOO-V2
3505 Παπαδάκης Κωνσταντίνος EOO-V33
3999 Παπακωνσταντίνου Κυριάκος EOO-V100
3544 Παπανικολάου Γεώργιος EOO-V7
3605 Πιτσικόπουλος Αντώνιος EOO-V29
3508 Πολυμέρης Ευστάθιος EOO-V6
3670 Πούλιος Κωνσταντίνος EOO-V155
3620 Πουρλίδας Βασίλειος EOO-V32
3744 Ρούσκας Κωνσταντίνος EOO-V95
3606 Ρώϊμπας Ιωάννης EOO-V14
3575 Σιάγαλης Αθανάσιος EOO-V116
3532 Τσαμαδός Πολυχρόνης EOO-V47
3749 Τσιτίνης Αθανάσιος EOO-V85
2043 Τσουρπής Μιχαήλ EOO-V106
3667 Φαρμάκης EOO-V152
3570 Φυλαχτάκης Χρήστος EOO-V115
3627 Φώτης Αλέξανδρος EOO-V82
3674 Χαϊτίδης Παύλος EOO-V178
3504 Χασιώτης Ιωάννης EOO-V9
3657 Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνος EOO-V140
3890 Χρυσόπουλος Βασίλειος EOO-V105
(Επισκέψεις 22 , Σήμερα 1 )