Μέλη συλλόγου έτους 2015

Μέλη συλλόγου έτους 2015

Μέλη συλλόγου έτους 2015 (70)

Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μέλη του ΣΦΩΠ με αλφαβητική σειρά

ΟΜΕ Κωδικός Ονοματεπώνυμο
3662 V145 Αδαμάντιος Διαμαντής
3669 V154 Ανδρεάδης Χρήστος
2063 V103 Αντωνίου Διονύσιος
3502 V27 Αντωνόπουλος Γεώργιος
2027 V90 Αντωνόπουλος Παναγιώτης
3759 V5 Αρμενόπουλος Ιωάννης
3660 V143 Βασίλας Δημήτριος
3664 V147 Βασιλειάδης Κωνσταντίνος
3746 V93 Γκιντέρσος Κωνσταντίνος
3561 V22 Γουλτίδης Χρήστος
3650 V35 Δήμου Δημοσθένης
3666 V151 Δούκας Χρήστος
3576 V117 Ζιάκος Δημοσθένης
3656 V125 Ζούβγιας Δημήτριος
2084 V148 Θερμογιάννης Παναγιώτης
2042 V110 Καλαμαράς Σπυρίδων
3750 V99 Καλογερόπουλος Παναγιώτης
3651 V124 Καποδίστριας Γεώργιος
3511 V8 Καραγκούνης Νικόλαος
3665 V149 Καρκαμάνης Στέφανος
3622 V18 Κιτσόπουλος Αθανάσιος
1568 V94 Κοκκινίδης Ιωάννης
3747 V91 Κοντοκώστας Αλέξανδρος
3752 V86 Κοντοκώστας Ιωάννης
2029 V44 Κοσμής Κωνσταντίνος
3564 V109 Κυρικτσής Κωνσταντίνος
3672 V157 Κωστελίδης Κωνσταντίνος
3661 V144 Μάκης Σταύρος
3621 V17 Μαλιώτας Χρήστος
3889 V150 Μανούσης Βασίλειος
3593 V12 Μαρτίκα Έφη-Δέσποινα
3501 V1 Μαρτίκας Γεώργιος
6522 V141 Μαυρίδης Βασίλειος
3642 V66 Μήτρου Χρήστος
3571 V114 Μιχαηλίδης Κυριάκος
3668 V153 Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
3503 V3 Μούρνος Δημήτριος
3580 V71 Μπαλαφέρας Παναγιώτης
3643 V76 Μπενής Βασίλειος
3655 V129 Μπολδόγλου Παύλος
3559 V10 Μπουρδάνος Γρηγόριος
3659 V142 Μπρόμης Κωνσταντίνος
3663 V146 Νεοφώτιστος Πέτρος
3611 V111 Νικολόπουλος Χαράλαμπος
3555 V15 Νόλας Γεώργιος
3636 V62 Ντούρος Σταύρος
3671 V156 Πάκος Κωνσταντίνος
3638 V37 Παλαβάτσιος Ηρακλής
3633 V46 Παναγιωτίδης Αναστάσιος
3506 V2 Παπαδάκης Ιωάννης
3505 V33 Παπαδάκης Κωνσταντίνος
3999 V100 Παπακωνσταντίνου Κυριάκος
3544 V7 Παπανικολάου Γεώργιος
3605 V29 Πιτσικόπουλος Αντώνιος
3508 V6 Πολυμέρης Ευστάθιος
3670 V155 Πούλιος Κωνσταντίνος
3620 V32 Πουρλίδας Βασίλειος
3744 V95 Ρούσκας Κωνσταντίνος
3606 V14 Ρώϊμπας Ιωάννης
3575 V116 Σιάγαλης Αθανάσιος
3532 V47 Τσαμαδός Πολυχρόνης
3749 V85 Τσιτίνης Αθανάσιος
2043 V106 Τσουρπής Μιχαήλ
3667 V152 Φαρμάκης
3570 V115 Φυλαχτάκης Χρήστος
3627 V82 Φώτης Αλέξανδρος
3674 V178 Χαϊτίδης Παύλος
3504 V9 Χασιώτης Ιωάννης
3657 V140 Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνος
3890 V105 Χρυσόπουλος Βασίλειος
(Επισκέψεις 49 , Σήμερα 1 )