Λίστα διαμετρημάτων πτηνών

Λίστα διαμετρημάτων πτηνών ΣΦΩΠ

Σε μια προσπάθεια να βοηθηθούν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΦΩΠ, αναρτούμε τη Λίστα διαμετρημάτων πτηνών, αρκετών κατηγοριών, με αναφορά στη λατινική τους ονομασία και τη κατηγορία cites στην οποία πιθανόν ανήκουν.

Κατάλογος διαμετρημάτων πτηνών

Η λίστα αυτή είναι έκδοσης του 2010 και σύντομα ανανεώνεται όποτε υπάρχουν νέα στοιχεία.

Το υποχρεωτικό δαχτυλίδωμα γίνεται με βάση τη παράγραφο 1 του άρθρου 62 και τη παράγραφο 8 του άρθρου 66 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 865/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Μαίου 2006

70 / 100
(Επισκέψεις 123 , Σήμερα 1 )