Νόμος 4039-2012

Νόμος 4039-2012

4039/2012

Εθνικό Τυπογραφείο

ΦΕΚ 15 Α’ – 02.02.2012


Νόμος 4039-2012 της Βουλής των Ελλήνων

της 2ας Φεβρουαρίου 2012

σχετικά τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και τη προστασία των ζώων απο την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό

Νόμος 4039/2012

Βουλή των Ελλήνων

(Επισκέψεις 24 , Σήμερα 1 )