Κατάλογος Μελών

siscom@sfop.gr

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2019. Κωδικός δακτυλιδιού VR40
Κάτοχος παγκόσμιων μεταλλίων

mvasilakis2405@yahoo.gr

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2016. Κωδικός δακτυλιδιού VR181

Chrisventouris11@gmail.com

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2019. Κωδικός δακτυλιδιού VR85
Κάτοχος παγκόσμιων μεταλλίων

happy.balloon@yahoo.gr

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2021. Κωδικός δακτυλιδιού VR77
Κάτοχος παγκόσμιων μεταλλίων

Giderland@yahoo.gr

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2011. Κωδικός δακτυλιδιού VR93

sakisparrot@gmail.com

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2019. Κωδικός δακτυλιδιού VR77
Κάτοχος παγκόσμιων μεταλλίων

sakistheodoridis19@gmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2017. Κωδικός δακτυλιδιού VR9

sprsinfo@yahoo.com

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2010. Κωδικός δακτυλιδιού VR110
1ος Έλληνας Διεθνής κριτής COM OMJ χρώματος, κατηγορία D
1ος Έλληνας Διεθνής κριτής COM OMJ που έκρινε σε παγκόσμιο διαγωνισμό
1ος Έλληνας Διεθνής κριτής COM OMJ που έκρινε σε Διεθνή διαγωνισμό

info@bioprotein.com.gr

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2007. Κωδικός μέλους VR31

kostas@kanarini.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2019. Κωδικός μέλους VR97

kanarinianaousa@yahoo.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2008. Κωδικός δακτυλιδιού VR8

norwichkatakalos@yahoo.gr

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2020. Κωδικός δακτυλιδιού VR111
Κάτοχος Διεθνών Μεταλλίων

komninosthomas@gmail.com
kourtis1952@gmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2020. Κωδικός δακτυλιδιού VR129

mankiriazo@gmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2018. Κωδικός δακτυλιδιού VR5

kkiriktsis@gmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2010. Κωδικός δακτυλιδιού VR109

martikas92@gmail.com

Ιδρυτικό μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2005. Κωδικός δακτυλιδιού VR1
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΟ 2008-2017
Πρόεδρος ΣΦΩΠ 2006-2021
Κάτοχος Διεθνούς μεταλλίου

Promitheasb@hotmail.com

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2018. Κωδικός δακτυλιδιού VR20

mpetoulianos@hotmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2017. Κωδικός δακτυλιδιού VR13
Κάτοχος Διεθνούς Μεταλλίου

Nolasg@hotmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2010. Κωδικός δακτυλιδιού VR15
Κάτοχος Διεθνών μεταλλίων

autoxydas@yahoo.gr
iraklispal@gmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2012. Κωδικός δακτυλιδιού VR37
Κάτοχος Διεθνών μεταλλίων

maria@kanarini.com

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2019. Κωδικός δακτυλιδιού VR2
Κάτοχος παγκόσμιων μεταλλίων

info@kanarini.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2006. Κωδικός δακτυλιδιού VR33

Υπεύθυνος Τεχνικών Επιτροπών ΕΟΟ 2008-2009
Πρόεδρος ΕΟΟ 2010-2017
Πρόεδρος COM Hellas 2010-2013
Γενικός Γραμματέας ΣΦΩΠ 2019-2021

papanikolaou73@yahoo.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2007. Κωδικός δακτυλιδιού VR7
Κάτοχος Διεθνούς μεταλλίου

Axatiopal@gmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2008. Κωδικός δακτυλιδιού VR29
Κάτοχος Διεθνών μεταλλίων

bpour77@yahoo.gr

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2011. Κωδικός δακτυλιδιού VR32

siagalis@yahoo.gr

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2010. Κωδικός δακτυλιδιού VR116

gskoul@outlook.com

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2016. Κωδικός δακτυλιδιού VR23
Κάτοχος παγκόσμιων μεταλλίων

sfop@fogr.gr

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2007. Κωδικός δακτυλιδιού VR27
Κάτοχος παγκόσμιου μεταλλίου

info@sfop.gr
jimmys.tatsionas@gmail.com
tsakalidis.georgios@yahoo.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2017. Κωδικός δακτυλιδιού VR18

mictsourp@hotmail.gr

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2010. Κωδικός δακτυλιδιού VR106
Κάτοχος παγκόσμιων μεταλλίων

fb@kanarini.com

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2020. Κωδικός δακτυλιδιού VR114

giannischasapis12@gmail.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2019. Κωδικός μέλους VR171

stauroschatzoules@gmail.com

Μέλος ΣΦΩΠ απο το 2020. Κωδικός δακτυλιδιού VR74
Κάτοχος παγκόσμιων μεταλλίων

newsletter@kanarini.com

Μέλος του ΣΦΩΠ απο το 2021. Κωδικός μέλους VR80

(Επισκέψεις 288 , Σήμερα 1 )