Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM

 

Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM

Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM

Ο ΣΦΩΠ βάσει του καταστατικού του έχει σκοπό την

  1. εξάπλωση, προστασία, συντήρηση των ωδικών πτηνών
  2. ενημέρωση των μελών για τα ωδικά πτηνά
  3. διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων για τα ωδικά πτηνά

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί να συνεργάζεται με άλλα σωματεία, συλλόγους, ιδιώτες και να διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα πολιτιστικά, κοινωνικά, οικιστικά και άλλα συναφή με τους σκοπούς του συλλόγου.

Ο ΣΦΩΠ έχει στη δύναμή του μέλη απο όλη την Ελλάδα και στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τα μέλη του , το (ΔΣ) Διοικητικό Συμβούλιο  του συλλόγου αποφάσισε τη χρήση της εξ’αποστάσεως ψηφιακής πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM. Μέσω αυτής έχει τη δυνατότητα να διοργανώσει εκδηλώσεις σχετικές με τους σκοπούς της. Ενδεικτικά θα διοργανώνει ΔΣ του συλλόγου, σεμινάρια, Γενικές Συνελεύσεις, παρουσιάσεις εκθέσεων διαγωνισμών και θα παρέχει βοήθεια στα μέλη σε θέματα διαχείρισης των πουλιών.

Η διοργάνωση των εκδηλώσεων θα ανακοινώνεται απο την ιστοσελίδα του ΣΦΩΠ (στο τμήμα των Ανακοινώσεων) και στην ομάδα του ΣΦΩΠ στο facebook με ονομασία Γενικές Συνελεύσεις, όπου θα αποστέλεται και η πρόσκληση συμμετοχής στη συγκεκριμένη εκδήλωση με τους απαραίτητους κωδικούς εισόδου.

Κάθε μέλος για να συνδεθεί στην εκδήλωση πρέπει να έχει λογαριασμό στη πλατφόρμα και να έχει εγκαταστήσει το λογισμικό της πλατφόρμας στον υπολογιστή, το τάμπλετ ή το κινητό του. Κατόπιν μπορεί να συνδεθεί στην εκδήλωση μέσω του συνδέσμου Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM με τους κωδικούς της πρόσκλησης