Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΦΩΠ 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΦΩΠ 2019

Ο Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου στις 9 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα προσέλευσης 22.30 στην ομάδα Γενική Συνέλευση ΣΦΩΠ του συλλόγου στο Facebook, με θέματα:

Α) ενημέρωση σχετικά με τη Γενική συνέλευση της ΕΟΟ Δεκεμβρίου 2019

Β) ενημέρωση σχετικά με τη πορεία του ΣΦΩΠ στην ΕΟΟ, πρόταση για αποχώρηση από την ΕΟΟ, ένταξη στη ΠΟΟ και εξουσιοδότηση του ΔΣ για κατάθεση αίτησης στη ΠΟΟ.

Η παρουσία σας θα τιμήσει το σύλλογο.

Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΩΠ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέματα:

Α) ενημέρωση σχετικά με τη Γενική συνέλευση της ΕΟΟ του Δεκεμβρίου 2019

Β) ενημέρωση σχετικά με τη πορεία του ΣΦΩΠ στην ΕΟΟ, πρόταση για αποχώρηση απο την ΕΟΟ, ένταξη στη ΠΟΟ και εξουσιοδότηση του ΔΣ για κατάθεση αίτησης στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΦΩΠ 2019.

Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΦΩΠ κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης ήταν 51, παρόντες ήταν 44 μέλη με αποτέλεσμα να προκύπτει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.

Τη παρουσίαση των θεμάτων στα μέλη έκανε ο γραμματέας του συλλόγου.

Α) Για το θέμα της Γενικής συνέλευσης της ΕΟΟ, αναφέρθηκαν στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν στη ΓΣ της ΕΟΟ απο το ΔΣ της ΕΟΟ. Τα μέλη του ΣΦΩΠ ενημερώθηκαν οτι υπήρξαν αντιδράσεις εκ μέρους μέλους της επιτροπής της ΓΣ της ΕΟΟ, σχετικά με τη μη παρουσίαση του βιβλίου ταμείου της ΕΟΟ απο το ταμία της ΕΟΟ, τη μη παρουσίαση απο το γραμματέα της ΕΟΟ, των δηλώσεων υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της ΕΟΟ, όπως επίσης και τη μη παρουσίαση απο το γραμματέα της ΕΟΟ, των απαραίτητων εγγράφων των υπο ένταξη συλλόγων στην ΕΟΟ. Στο σημείο αυτό υπήρξε έντονη αντιπαράθεση με τον απερχόμενο πρόεδρο της ΕΟΟ, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του για το νέο ΔΣ.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε οτι τακτικά αναφέρονταν ο ΣΦΩΠ ως υπαίτιος θεμάτων που αφορούσαν θέματα της ΕΟΟ, πράγμα που δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με τη πραγματικότητα.

Β) Αναφέρθηκαν στα μέλη του ΣΦΩΠ τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παρουσίας του ΣΦΩΠ στη δύναμη της ΕΟΟ. Ο ΣΦΩΠ σε ετήσια βάση συνεισέφερε στην ΕΟΟ ποσό της τάξης των 1000-1500 ευρώ ως ετήσιας συνδρομής των μελών του στην ΕΟΟ και έκτακτης εισφοράς για την αγορά των δακτυλιδιών.

Αναφέρθηκε οτι χωρίς να υπάρχει συνδιοργάνωση, στο Ομοσπονδιακό πρωτάθλημα της ΕΟΟ, συμμετείχαν σύλλογοι που δεν ανήκαν στη δύναμη της ΕΟΟ, κατά παράβαση του κανονισμού εκθέσεων. Ως εκ τούτου δεν γινόταν καμμία διάκριση μεταξύ συλλόγων μελών της ΕΟΟ και συλλόγων μη μελών της ΕΟΟ.

Στο σημείο αυτό, ερωτήθηκαν τα παρόντα μέλη του ΣΦΩΠ, εαν επιθυμούν τη παραμονή ή οχι στη δύναμη της ΕΟΟ. Τα μέλη ενημερώθηκαν οτι ψήφος αποχώρησης ισοδυναμεί με αποχώρηση απο τη δύναμη της ΕΟΟ και παράλληλα εξουσιοδότηση του ΔΣ του ΣΦΩΠ να συνομιλήσει με τη ΠΟΟ και να καταθέσει αίτησης ένταξης στη ΠΟΟ, όποτε το ΔΣ κρίνει απαραίτητο.

Ολα τα παρόντα μέλη ψήφισαν την αποχώρηση απο την ΕΟΟ και εξουσιοδότησαν το ΔΣ του ΣΦΩΠ να προχωρήσει σε συνομιλίες με τη ΠΟΟ και το εξουσιοδότησαν να καταθέσει αίτηση ένταξης στη ΠΟΟ όποτε το ΔΣ του ΣΦΩΠ κρίνει απαραίτητο.

Το σώμα αποφάσισε αντιπρόσωποι του ΣΦΩΠ να είναι τα 5 μέλη του ΔΣ του ΣΦΩΠ και τα 2 αναπληρωματικά μέλη.

Κατόπιν ολοκλήρωσης και των ερωτήσεων των μελών σχετικά με τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΣΦΩΠ, η ΓΣ ολοκληρώθηκε.

55 / 100
(Επισκέψεις 26 , Σήμερα 1 )