Ένταξη ΣΦΩΠ στη ΠΟΟ

  Ένταξη ΣΦΩΠ στη ΠΟΟ

Ο Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών Ημαθίας ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006 και έχει ως έδρα του τη πόλη της Βέροιας. Τα γραφεία του συλλόγου βρίσκονται στο κέντρο της Βέροιας στηv οδό Περικλέους 7. Είναι εντεταγμένος, απο την 14η Δεκεμβρίου 2019, στην ΠΟΟ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας με κωδικό δακτυλιδιού FPO-VR. Μέχρι τότε ήταν μέλος της ΕΟΟ – Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία, απο την οποία αποχώρησε διαφωνώντας με το τρόπο διοίκησής της, με κωδικό δακτυλιδιού ΕΟΟ-V.

12 – Δήλωση αποχώρησης απο τη δύναμη της ΕΟΟ
13 – Αίτηση ένταξης στη ΠΟΟ
15 – Αντίγραφο Έκτακτης ΓΣ ΣΦΩΠ
(Επισκέψεις 36 , Σήμερα 1 )